IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Rola wybranych czynników agrotechnicznych w kształtowaniu jakości handlowej ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym.
The influence of some agrotechnical factors on marketable quality of potato grown under organic farming system.
259, 2011

Autor:

KRYSTYNA ZARZYŃSKA


Strony:

243-250


Streszczenie:

W latach 2008–2009 przeprowadzono badania dotyczące wpływu kilku czynników, tj: miejsca uprawy (jakości gleby), nawadniania, przygotowania sadzeniaków i stosowania efektywnych mikroorganizmów na jakość handlową bulw ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym. Przebadano 8 odmian należących do różnych grup wczesności. Stwierdzono, że największy wpływ na występowanie w plonie wad zewnętrznych i wewnętrznych miał czynnik odmianowy. Miejsce uprawy (jakość gleby) wpłynęło na występowanie parcha zwykłego, ospowatości i deformacji bulw. Nawadnianie ograniczało występowanie parcha zwykłego, deformacji i rdzawej plamistości miąższu. Najmniejszy wpływ na jakość handlową bulw miało podkiełkowanie sadzeniaków i efektywne mikroorganizmy...


Słowa kluczowe:

efektywne mikroorganizmy, gleba, jakość , nawadnianie, podkiełkowanie, system ekologiczny, ziemniak


Summary:

The investigation, carried out in the years 2008–2009, aimed an assessment of effects of four factors: place of growing, irrigation, presprouting of seed potatoes and use of effective microorganisms on marketable quality of potatoes grown under organic farming system. Eight cultivars, representing different earliness groups, were tested. Genotype had the largest influence on occurrence of external and internal tuber disorders. The place of growing (soil type) affected occurrence of common scab, black scurf, deformations and rust spot. Drip irrigation reduced incidence of common scab, tuber deformations and rust spot. Presprouting of seed potatoes and effective microorganisms exerted the smallest influence on the marketable tuber quality...


Keywords:

effective microorganisms, irrigation soil, organic system, potato, presprouting quality
Pełna treść artykułu:

KRYSTYNA ZARZYŃSKA - [77,36 kB]
Rola wybranych czynników agrotechnicznych w kształtowaniu jakości handlowej ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym.