IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ zabiegu rekondycjonowania na zmniejszenie zawartości cukrów redukujących w bulwach badanych odmian ziemniaka.
Effect of reconditioning on decrease of the content of reducing sugars in tubers of some potato cultivars.
259, 2011

Autor:

MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA


Strony:

211-217


Streszczenie:

Celem pracy było określenie wpływu zastosowania zabiegu rekondycjonowania na zmiany zawartości cukrów redukujących w wybranych odmianach bulw ziemniaka oraz ustalenie zależności między zawartością cukrów redukujących w bulwach ziemniaka po zbiorze i po zabiegu rekondycjo–nowania. Badania prowadzono na pięciu odmianach ziemniaka jadalnego: Finezja, Flaming, Jelly, Oman i Wiarus. Ziemniaki przechowywano w temperaturach 3°C, a następnie poddawano je rekondycjonowaniu w temperaturze 15°C przez okres 7 i 14 dni. Badania prowadzono w trzech terminach: po zbiorze i po 3 i 7 miesiącach przechowywania. Oznaczano zawartość cukrów redukujących. Ziemniaki badanych odmian cechowały się niską zawartością cukrów redukujących po zbiorze. Przechowywanie bulw wszystkich odmian ziemniaka w niskiej temperaturze powodowało akumulację cukrów redukujących. Najwyższe obniżenie zawartości cukrów redukujących uzyskano w bulwach odmian Flaming i Jelly niezależnie od czasu przechowywania bulw oraz czasu prowadzenia zabiegu rekondycjonowania. Wykazano istotną zależność między zawartością cukrów redukujących w ziemniakach po zbiorze a obniżeniem zawartości cukrów redukujących po zabiegu rekondycjonowania (r = 0,90)...


Słowa kluczowe:

cukry redukujące, odmiana, przechowywanie, rekondycjonowanie, ziemniak


Summary:

The aim of the study was estimation of the influence of reconditioning of tubers of some potato cultivars on the content of reducing sugars and determination of relationship between the levels of the reducing sugars after harvest and after reconditioning. Tubers of the cultivars Finezja, Flaming, Jelly, Oman and Wiarus were stored at 3°C and reconditioned at 15°C for 7 and 14 days. The reducing sugars content was determined after harvest and after 3 and 7 months of storage. In all cultivars concentration of the sugars was low after harvest and increased in storage. The highest effect of reconditioning on decrease of the reducing sugars concentration was observed in the cultivars Flaming and Jelly, independently on the storage time or duration of the reconditioning treatment. A significant positive correlation (r = 0.90) has been stated between the levels of the reducing sugars after harvest and after reconditioning...


Keywords:

cultivars, reconditioning, reducing sugar, potato, storage
Pełna treść artykułu:

MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA - [90,34 kB]
Wpływ zabiegu rekondycjonowania na zmniejszenie zawartości cukrów redukujących w bulwach badanych odmian ziemniaka.