IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wstępne badania aktywności fotosyntezy jednorocznych roślin wybranych odmian winorośli.
Preliminary studies on photosynthetic activity of one-year old plants of grapevine cultivars.
259, 2011

Autor:

KLAUDIA BOROWIAK, STANISŁAWA KORSZUN


Strony:

179-191


Streszczenie:

Celem przeprowadzonego doświadczenia było określenie różnic w intensywności procesu fotosyntezy pomiędzy wybranymi odmianami jednorocznych roślin winorośli o różnym poziomie plonowania. Metodą nieinwazyjną dokonano pomiarów takich parametrów jak: intensywność fotosyntezy netto, przewodność aparatów szparkowych, stężenie wewnętrzne CO2 i intensywność transpiracji. Wykonano również dodatkowe pomiary parametrów charakteryzujących stan fizjolo¬giczny roślin — zawartości chlorofilu, powierzchni liścia, specyficznej powierzchni liścia. Badania wykonano dwukrotnie na roślinach jednorocznych, w okresie wegetacyjnym 2010 roku. Wyniki badań powiązano ze średnim plonem z jednej rośliny w wieku produkcyjnym. Stwierdzono istotne różnice w poziomie intensywności fotosyntezy pomiędzy odmianami, jak również różnice w poziomach pozostałych badanych parametrów. Wykazano, że wysoka zawartość chlorofilu nie zawsze jest powiązana z poziomem aktywności fotosyntezy. Świadczy to o wysokiej wydajności fotosyntezy dla odmian o niskiej zawartości chlorofilu i odwrotnie. Poziom intensywności fotosyntezy powiązany był z powierzchnią liści. Na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań jednorocznych roślin winorośli stwierdzono, że wysoki poziom badanych parametrów (tj. intensyw¬ność fotosyntezy, zawartość chlorofilu) odmiany Vertes Csillaga może być powiązany z dużym plonowaniem roślin w wieku produkcyjnym...


Słowa kluczowe:

winorośl, intensywność fotosyntezy netto, przewodność aparatów szparkowych, wewnętrzne stężenie CO2, transpiracja, zawartość chlorofilu, powierzchnia liści


Summary:

The aim of the presented study was determination of differences in photosynthetic activity between ten grapevine cultivars with various level of berries yield. The analysis of photosynthetic rate, stomatal conductance, internal CO2 concentration, transpiration rate was done on one-year old plants. The additional measurements were performed for chlorophyll content, leaf area and specific leaf area. The measurements were carried out twice during the 2010 growing season. The results were related to the mean level of grape yield of mature plants. Significant differences in photosynthetic activity were noticed between the cultivars. The other measured parameters were significantly differentiated, as well. The high chlorophyll content has not been always connected with high photosynthetic activity. It suggests high photosynthesis efficiency for the cultivars with low chlorophyll content. High photosynthetic rate was usually related to high leaf area. High photosynthetic activity of the cv. Vertes Csillaga was probably connected with high grape yield of the cultivar...


Keywords:

grapevine, net photosynthetic rate, stomatal conductance, internal CO2 concentration, transpiration rate, chlorophyll content, leaf area
Pełna treść artykułu:

KLAUDIA BOROWIAK, STANISŁAWA KORSZUN - [541,95 kB]
Wstępne badania aktywności fotosyntezy jednorocznych roślin wybranych odmian winorośli.