IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ wsiewek międzyplonowych oraz stosowania herbicydu Chwastox Extra 300 SL na plon ziarna i elementy plonowania jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze.
The influence of undersown crops and using of herbicide Chwastox Extra 300 SL on grain yield and yield components of spring barley cultivated in monoculture.
259, 2011

Autor:

SYLWIA ANDRUSZCZAK, PIOTR KRASKA, EWA KWIECIŃSKA-POPPE, EDWARD PAŁYS


Strony:

147-156


Streszczenie:

Doświadczenie polowe przeprowadzono w Stacji Doświadczalnej w Bezku koło Chełma latach 2005–2007. Celem badań była ocena wpływu wsiewek międzyplonowych (koniczyna czerwona odm. Dajana, koniczyna biała odm. Astra) oraz stosowania herbicydu Chwastox Extra 300 SL na plon i elementy struktury plonu jęczmienia jarego odmiany Rataj uprawianego w monokulturze. Plon ziarna oraz elementy struktury plonu jęczmienia jarego były kształtowane przez warunki pogodowe w okresie wegetacji. Wsiewka koniczyny czerwonej powodowała istotny wzrost plonu ziarna, liczby kłosów produkcyjnych oraz liczby i masy ziaren w kłosie w stosunku do obiektu kontrolnego i obiektu z wsiewką koniczyny białej. Zastosowanie herbicydu Chwastox Extra 300 SL nie wpływało na istotną zmianę wielkości plonu ziarna jęczmienia jarego oraz elementów jego struktury...


Słowa kluczowe:

jęczmień jary, wsiewki międzyplonowe, herbicyd, plon ziarna, elementy struktury plonu


Summary:

The field experiment was carried out at the Experimental Station in Bezek near Chełm in the years 2005–2007. The aim of the study was to estimate the influence of undersown crops (red clover cv. Dajana, white clover cv. Astra) and herbicide Chwastox Extra 300 SL on grain yield and yield components of spring barley cv. Rataj cultivated in monoculture. Weather conditions of growing season significantly differentiated grain yield and yield components of spring barley. Underplant of red clover significantly increased grain yield, number of ears per 1 m2 as well as the number and weight of grain per ear as compared to the control treatment and the treatment with white clover. Application of herbicide Chwastox Extra 300 SL did not affect either grain yield or yield components of spring barley...


Keywords:

spring barley, undersown crops, herbicide, grain yield, yield components
Pełna treść artykułu:

SYLWIA ANDRUSZCZAK, PIOTR KRASKA, EWA KWIECIŃSKA-POPPE, EDWARD PAŁYS - [113,88 kB]
Wpływ wsiewek międzyplonowych oraz stosowania herbicydu Chwastox Extra 300 SL na plon ziarna i elementy plonowania jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze.