IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wprowadzenie do interaktywnej wizualizacji danych w środowisku R.
Introduction to interactive data visualization in R environment.
259, 2011

Autor:

AGNIESZKA WNUK, MARCIN KOZAK, MAŁGORZATA TARTANUS


Strony:

83-92


Streszczenie:

Wizualizacja danych jest bardzo skutecznym narzędziem wspomagającym proces analizy danych rolniczych na każdym jej etapie, od zapoznawania się z danymi, poprzez interpretację zjawisk, aż po wnioskowanie. Często pozwala na skuteczne zaobserwowanie struktury danych czy obserwacji odstających lub nietypowych, które w innym wypadku trudno byłoby dostrzec. Można jednak znacznie rozszerzyć jej możliwości poprzez dynamiczny wpływ użytkownika na postać wykresu za pomocą interaktywnej wizualizacji. W tym artykule przedstawiliśmy podstawowe sposoby wykorzystania tego rodzaju wizualizacji, w celu zwiększenia możliwości interpretacyjnych analizowanych danych. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę czytelników na bogate możliwości, jakie daje użytkownikowi interaktywna wizualizacja. W pracy wykorzystaliśmy możliwości oferowane przez środowisko R; każdemu przykładowi towarzyszy kod w R, który może zostać użyty przez czytelnika do zapoznania się z przykładem, ale także może zostać wykorzystany w praktyce analizy danych...


Słowa kluczowe:

analiza danych, metody graficzne, wizualizacja


Summary:

Data visualization is a very useful tool supporting analyses of agricultural data at each stage, including data exploration, interpretation, and drawing conclusions. It frequently helps one to observe patterns in data, find outliers or untypical values, which otherwise would be difficult to detect. However, the usefulness of visualization can be greatly improved by the dynamic user’s influence on the graph by interactive visualization. This paper introduces basic possibilities of applying such type of visualization to improve interpretational possibilities in data analysis. In this way we want to direct the readers’ attention to rich opportunities that interactive visualization offers. The R environment is used in the paper; each example includes also the R code, which can be used by the reader to run the example, but can also be used in practical data analysis...


Keywords:

data analysis, graphical methods, visualization
Pełna treść artykułu:

AGNIESZKA WNUK, MARCIN KOZAK, MAŁGORZATA TARTANUS - [187,21 kB]
Wprowadzenie do interaktywnej wizualizacji danych w środowisku R.