IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wykorzystanie diagramu łodyga i liście do analizy danych w środowisku R.
Use of stem-and-leaf diagram for data analysis in R environment.
259, 2011

Autor:

MAŁGORZATA TARTANUS, MARCIN KOZAK, AGNIESZKA WNUK


Strony:

73-81


Streszczenie:

Szczególną rolę w analizie danych odgrywa badanie rozkładu zmiennych ilościowych; w tym celu najlepsze okazują się być techniki graficzne. Wśród bogatej oferty różnego rodzaju wykresów wykorzystywanych w tym celu są przede wszystkim histogram, wykres gęstości prawdopodobieństwa i wykres pudełkowy (ang. boxplot). W pracy przedstawiono rzadziej stosowany diagram nazywany łodyga i liście (ang. stem-and-leaf plot), zaliczany do graficzno-tabelarycznych metod wizualizacji danych. Ten wykres wnosi wiele szczegółów do opisu rozkładu zmiennej. Dla zobrazowania przykła-dowych wykresów wykorzystujemy środowisko R...


Słowa kluczowe:

rozkład zmiennej, statystyka, wizualizacja danych


Summary:

Studying distributions of quantitative traits plays a special role in data analysis; the best tools for that purpose appear to be graphical methods. Among various types of plots, most important ones are histograms, density plots and box-plot. In this paper, we introduce a less frequently applied stem-and-leaf diagram, which is a graphical-tabular technique of data visualization. This simple and interesting technique, despite its simplicity, can provide quite deep information about a variable’s distribution. To present how the stem-and-leaf display works, we have used R environment...


Keywords:

data visualization, statistics, variable distribution
Pełna treść artykułu:

MAŁGORZATA TARTANUS, MARCIN KOZAK, AGNIESZKA WNUK - [95,24 kB]
Wykorzystanie diagramu łodyga i liście do analizy danych w środowisku R.