IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Analiza związków przyczynowo-skutkowych w agronomii i hodowli roślin.
Analysis of cause-and-effect relationships in agronomy and plant breeding.
259, 2011

Autor:

MARCIN KOZAK


Strony:

3-21


Streszczenie:

Celem pracy jest dyskusja o analizie związków w systemach przyczynowo-skutkowych w agronomii i hodowli roślin. Systemy te są zawężone do takich, które obejmują związki liniowe między zmiennymi losowymi. Omówione są następujące metody statystyczne i zagadnienia: analiza ścieżek, sekwencyjna analiza plonu, dwukierunkowy podział zmienności plonu, oraz wnioskowanie o związkach przyczynowo-skutkowych dla populacji genotypów. Dyskusja teoretyczna opiera się na biologicznych aspektach rozwoju roślin uprawnych i ich współdziałaniu ze środowiskiem. W pracy ukazane są też praktyczne aspekty analizy związków przyczynowo-skutkowych, wskazując możliwości interpretacyjne konkretnych metod, a także ich ograniczenia...


Słowa kluczowe:

analiza ścieżek, dwukierunkowy podział zmienności plonu, sekwencyjna analiza plonu


Summary:

The paper discusses the cause-and-effect relationship systems in agronomy and plant breeding systems. The systems are limited to those which contain linear relationships between random variables. The following methods and problems are discussed: path analysis, sequential yield analysis, two-dimensional partitioning of yield variation, and analysis of cause-and-effect relationships for a population of genotypes. A theoretic discussion is based on biological aspects of plant development and their interaction with environment. The paper deals also with practical aspects of analyzing cause-and-effect relationships, pointing out interpretational possibilities of the methods discussed, but also their limitations...


Keywords:

path analysis, sequential yield analysis, two-dimensional partitioning of yield variation
Pełna treść artykułu:

MARCIN KOZAK - [179,62 kB]
Analiza związków przyczynowo-skutkowych w agronomii i hodowli roślin.