IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ocena zasiedlenia przez grzyby endofityczne nasion wybranych mieszanek traw pastewnych dostępnych na rynku krajowym.
Endophyte infestation of grass seeds in selected fodder mixtures available on the domestic market.
256, 2010

Autor:

BARBARA WIEWIÓRA, GRZEGORZ ŻUREK, MONIKA ŻUREK


Strony:

183-191


Streszczenie:

Przy pomocy metody immunologicznej badano obecność grzybów endofitycznych w nasionach traw wchodzących w skład 10 mieszanek łąkowo-pastwiskowych dostępnych na rynku krajowym. Stwierdzono, że nasiona traw wchodzące w skład mieszanek pastewnych mogą być zasiedlone przez grzyby endofityczne. Spośród gatunków stanowiących główne komponenty mieszanek najczęściej zasiedlane były nasiona życicy trwałej, kostrzewy czerwonej i wiechliny łąkowej. Badania wskazują, żeużycie na łąkach i pastwiskach materiału siewnego o nieznanej zawartości grzybów endofitycznych, może być przyczyną wprowadzania endofitów na tereny dotychczas wolne od nich, a to może wpływać na wzrost zagrożenia dla zwierząt hodowlanych...


Słowa kluczowe:

endofity, materiał siewny, mieszanki pastewne, trawy


Summary:

Ten fodder grass mixtures, available on the domestic market, were tested for the incidence of endophytic fungi using the immunoblot method. All the mixtures were found to be colonized by endophytes, irrespective of the grass species composition and the mixtures usage (pasture or
meadow). The occurrence of endophytes was highest in perennial ryegrass, red fescue and smoothstalked
meadowgrass. It may be conclude from the results obtained that using seed material of undetermined level of endophyte colonization on newly sown or regenerated meadows and/or pastures can result in causing the unintended endophyte contamination of previously endophyte-free areas...


Keywords:

endophyte, fodder mixtures, grasses, sowing material
Pełna treść artykułu:

BARBARA WIEWIÓRA, GRZEGORZ ŻUREK, MONIKA ŻUREK - [113,03 kB]
Ocena zasiedlenia przez grzyby endofityczne nasion wybranych mieszanek traw pastewnych dostępnych na rynku krajowym.