IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ocena wykorzystania Silphium perfoliatum L. w fitoremediacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.
Assessment of the use of Silphium perfoliatum L. in phytoremediation of sites contaminated with heavy metals.
256, 2010

Autor:

WŁODZIMIERZ MAJTKOWSKI, PIOTR MIROSŁAW SZULC, JERZY GACA, JAN MIKOŁAJCZAK


Strony:

163-169


Streszczenie:

W doświadczeniu wegetacyjnym założonym w hali wegetacyjnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy badano możliwość wykorzystania rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum L.) w fitoremediacji gleb zanieczyszczonych ołowiem i kadmem. Wykazano, iż roślina ta w czasie jednego roku wegetacji pobrała niewielkie ilości ołowiu oraz nie stwierdzono zmian w zawartości kadmu w roślinach w czasie trwania doświadczenia. Rożnik przerośnięty zakumulował w nadziemnych częściach wegetatywnych od 10,77 do 29,26 mg Pb·kg-1 s.m. Zawartość ołowiu w badanych roślinach była istotnie wyższa niż w roślinach kontrolnych...


Słowa kluczowe:

Silphium perfoliatum L., doświadczenie wazonowe, fitoremediacja, Pb, Cd


Summary:

In the experiment carried out in the vegetation hall the possibility of using Silphium perfoliatum L. in phytoremediation of soils contaminated with lead and cadmium was studied. It was shown that this species has taken up a small quantity of lead during one growing season and that there was no change in cadmium content in the plants throughout the experiment. Silphium perfoliatum
accumulated from 10.77 to 29.26 mg Pb·kg-1 d.m. in the aboveground vegetative parts. These values were significantly higher than those measured for plants used as the control...


Keywords:

Silphium perfoliatum L., pot experiment, phytoremediation, Pb, Cd
Pełna treść artykułu:

WŁODZIMIERZ MAJTKOWSKI, PIOTR MIROSŁAW SZULC, JERZY GACA, JAN MIKOŁAJCZAK - [74,63 kB]
Ocena wykorzystania Silphium perfoliatum L. w fitoremediacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.