IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Zastosowanie systemu decyzyjnego NegFry do zwalczania zarazy ziemniaka.
The use of decision support system NegFry to late blight control.
256, 2010

Autor:

EDWARD BERNAT, JERZY OSOWSKI


Strony:

153-162


Streszczenie:

Badania nad przydatnością systemu wspomagania decyzji NegFry, w chemicznej ochronie ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans), w porównaniu do różnych systemów ochrony, prowadzono w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakładzie Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie w latach 2007–2008. Ochrona prowadzona wg systemu NegFry pozwoliła na istotne ograniczenie rozwoju zarazy ziemniaka i zredukowanie liczby zabiegów fungicydowych o 2 w porównaniu do konwencjonalnej metody ochrony (7 zabiegów)...


Słowa kluczowe:

ochrona chemiczna, NegFry, system wspomagania decyzji, zaraza ziemniaka, ziemniak


Summary:

The assessment of usefulness of a decision support system (DSS) NegFry for chemical control of late blight (Phytophthora infestans) was carried out at the Plant Breeding and Acclimatization Institute, Department of Potato Protection and Seed Science in Bonin in the years 2007–2008. The DSS NegFry was compared to different potato protection systems. The results obtained show that plant protection performed according to NegFry system significantly restricted late blight development and reduced the number of fungicide treatments by two in comparison to the conventional protection method (7 treatments)...


Keywords:

chemical protection, decision support system, NegFry, late blight, potato
Pełna treść artykułu:

EDWARD BERNAT, JERZY OSOWSKI - [81,4 kB]
Zastosowanie systemu decyzyjnego NegFry do zwalczania zarazy ziemniaka.