IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wykorzystanie azotu z nawozów przez odmiany ziemniaka o zróżnicowanych wymaganiach w stosunku do tego składnika.
Nitrogen utilization from fertilizers by potato cultivars with differentiated requirements in relation to this component.
256, 2010

Autor:

CEZARY TRAWCZYŃSKI


Strony:

133-140


Streszczenie:

Celem badań polowych przeprowadzonych w latach 2007–2009 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie było określenie wykorzystania azotu z nawozów mineralnych przez bulwy odmian ziemniaka o małych (odmiana Asterix), średnich (odmiana Wiking) i dużych (odmiana Maryna) wymaganiach w stosunku do tego składnika. Badania przeprowadzono na glebie lekkiej, nawożonej organicznie słomą i międzyplonem gorczycy białej. W doświadczeniach stosowano 5 poziomów nawożenia azotem: 0, 50, 100, 150 i 200 kg N·ha-1 oraz stały poziom fosforu 52,3 kg P·ha-1 i potasu 149,4 kg K·ha-1. Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych zależało od poziomu nawożenia tym składnikiem i warunków klimatycznych okresu wegetacji...


Słowa kluczowe:

dawki azotu, odmiany ziemniaka, plon bulw, wykorzystanie azotu


Summary:

The aim of the field experiment conducted in the years 2007–2009 at the Plant Breeding and Acclimatization Institute, Department in Jadwisin, was to assess the nitrogen utilization from mineral fertilizers by tubers of potato cultivars showing low (cv. Asterix), medium (cv. Wiking) and high (cv. Maryna) requirements in relation to this component. The investigations were carried out on light soil fertilized organically with straw and after crop of white mustard. Five levels of nitrogen fertilization were applied: 0, 50, 100, 150 and 200 kg N·ha-1 with stable phosphorus and potassium levels of 52.3 kg·ha-1 and 149.4 kg·ha-1, respectively...


Keywords:

nitrogen doses, nitrogen utilization, potato cultivars, tuber yield
Pełna treść artykułu:

CEZARY TRAWCZYŃSKI - [75,5 kB]
Wykorzystanie azotu z nawozów przez odmiany ziemniaka o zróżnicowanych wymaganiach w stosunku do tego składnika.