IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Nawożenie azotem a plon i jakość roślin kukurydzy z przeznaczeniem na zakiszenie.
Effect of nitrogen fertilization on yield and quality of whole maize plants for silage.
256, 2010

Autor:

MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA, EDWARD WRÓBEL


Strony:

117-132


Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badań przeprowadzonych w latach 2003–2005 w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym w Bałcynach. Badania dotyczyły wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem: 0 (kontrola), 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 kg N·ha-1 na plonowanie dwóch odmian kukurydzy: Junak (FAO 210-220) i Boruta (FAO 230-240) uprawianych z przeznaczeniem na kiszonkę z całych roślin. Wykazano, że plon surowca kiszonkarskiego był determinowany warunkami pogodowymi w poszczególnych latach badań. W warunkach Polski północno-wschodniej badane odmiany Junak i Boruta, plonowały na wysokim i bardzo zbliżonym poziomie, dając plon suchej masy roślin odpowiednio 171,9 dt·ha-1 i 170,0 dt·ha-1.


Słowa kluczowe:

białko ogółem, kukurydza, nawożenie azotem, odmiana, plon świeżej masy, plon suchej masy, plon energii brutto


Summary:

The results are presented of the 3-years field trials conducted in 2003-2005 in the Production -Experimental Station in Bałcyny. The research aimed at evaluation of the effects of different doses of nitrogen fertilization: 0 (the control), 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 kg N·ha-1 on yields of two maize cultivars: Junak (FAO 210-220) and Boruta (FAO 230-240) grown for silage The yield of
silage raw material was detemined by weather conditions in the years of study. In the conditions of North-East Poland dry matter yields of the cultivars Junak and Boruta were similar and relatively high: 171,9 dt·ha-1 and 170,0 dt·ha-1, respectively. The dose of 150 N kg·ha-1 in cultivation of the
silage maize caused the highest yield increase characterized also by a favourable participation of cobs...


Keywords:

brutto energy, cultivar, dry matter, green matter, nitrogen fertilization, maize yield, total protein
Pełna treść artykułu:

MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA, EDWARD WRÓBEL - [474,43 kB]
Nawożenie azotem a plon i jakość roślin kukurydzy z przeznaczeniem na zakiszenie.