IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Analiza potencjału plonotwórczego linii podwojonych haploidów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) otrzymanych na drodze androgenezy.
Analysis of the potential for yield formation in doubled haploids of spring barley (Hordeum vulgare L.) obtained via androgenesis.
256, 2010

Autor:

JANUSZ KOZDÓJ, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, SYLWIA OLESZCZUK


Strony:

97-116


Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badań dotyczących określenia wielkości potencjału plonotwórczego rośliny i kłosa linii podwojonych haploidów (DH) jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) oraz stopnia jego wykorzystania wyrażonego wielkością plonu ziarniaków z kłosa i rośliny. Obiektem porównawczym była odmiana Scarlett (przyjęta za wzorzec), z której otrzymano androgeniczne linie DH. Potencjał plonotwórczy rośliny determinowała struktura morfologiczna rośliny — ogólna liczba pędów w roślinie. Potencjał plonotwórczy kłosa determinowała struktura morfologiczna kłosa — ogólna liczba kłosków w kłosie zarówno w liniach DH, jak i w odmianie Scarlett...


Słowa kluczowe:

jęczmień jary, podwojone haploidy, plon, czynniki plonotwórcze, korelacje, zmienność


Summary:

Results of the three-year analysis done to characterize the potential for yield formation within the plant and the spike of androgenetic doubled haploid spring barley (Hordeum vulgare L.) lines (DH lines) are presented. A rate of utilization of the yield-forming potential expressed as grain yield per spike and per plant was also estimated. The DH lines were derived from spring barley cv. Scarlett,
which was used as a control object in the investigations. The yield-forming potential of plant was determined by the total number of tillers per plant, and that of spike was determined by the total number of spikelets per spike...


Keywords:

correlation doubled haploids, grain yield, spring barley, variability, yield components, yield-forming potential
Pełna treść artykułu:

JANUSZ KOZDÓJ, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, SYLWIA OLESZCZUK - [225,8 kB]
Analiza potencjału plonotwórczego linii podwojonych haploidów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) otrzymanych na drodze androgenezy.