IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Odporność odmian jęczmienia na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) włączonych do badań rejestrowych w Polsce w latach 2007–2009*.
Resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) of barley cultivars included in the registration trials in Poland in the years 2007–2009.
256, 2010

Autor:

HENRYK J. CZEMBOR, JERZY H. CZEMBOR, ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA , OLGA DOMERADZKA


Strony:

81-96


Streszczenie:

Określono uwarunkowania genetyczne odporności na mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei) u 28 odmian jęczmienia ozimego i 62 odmian jęczmienia jarego, które zostały włączone do badań rejestrowych w Polsce w latach 2007–2009. U odmian ozimych stwierdzono występowanie jednego lub więcej genów odporności związanych z locus Mla6, Mla14, Mla7, Mla12, Ml(St1), Mlg, MlG2, Mlh oraz Mlk.. W odmianach jarych stwierdzono obecność genów Mla1, Mla3, Mla7, Mla9, Mlg, Ml(St1), Ml(Ab), Ml(IM9), Ml(Ru3), MlG2 oraz mlo. W 13 odmianach ozimych oraz 18 odmianach jarych odporność uwarunkowana była genami niezidentyfikowanymi...


Słowa kluczowe:

geny odporności, jęczmień,mączniak prawdziwy, odporność odmian


Summary:

Genetic resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei) of 28 winter barley cultivars and 62 spring barley cultivars included in the registration trials in Poland in the years 2007– 2009 was investigated. Winter cultivars have one or more genes for resistance in loci Mla6, Mla7,
Mla12, Mla14, Ml(St1), Mlg, MlG2, Mlh and Mlk. In the spring cultivars the presence of the following genes was detected: Mla1, Mla3, Mla7, Mla9, Mlg, Ml(St1), Ml(Ab), Ml(IM9), Ml(Ru3), MlG2 and mlo. In 13 winter cultivars and 18 spring cultivars the resistance was determined by unidentified genes...


Keywords:

barley, resistance genes, powdery mildew, resistance of cultivars
Pełna treść artykułu:

HENRYK J. CZEMBOR, JERZY H. CZEMBOR, ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA , OLGA DOMERADZKA - [124,21 kB]
Odporność odmian jęczmienia na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) włączonych do badań rejestrowych w Polsce w latach 2007–2009*.