IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Plonowanie i struktura plonu pszenicy jarej w zależnościod różnych metod uprawy i pielęgnacji.
Yielding and yield structure of spring wheat in dependence on different systems of cultivation and tending.
256, 2010

Autor:

ALEKSANDRA GŁOWACKA


Strony:

73-80


Streszczenie:

W trzyletnim doświadczeniu polowym badano wpływ współrzędnej uprawy pasowej oraz różnych metod pielęgnacji na wielkość i strukturę plonu pszenicy jarej. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2004–2006 w gospodarstwie położonym we wsi Frankamionka powiat zamojski, metodą losowanych podbloków, w czterech powtórzeniach. Czynnikami eksperymentu były metody uprawy: siew czysty i uprawa współrzędna pasowa oraz metody pielęgnacji: mechaniczna, mechaniczno-chemiczna i chemiczna. Uprawa pasowa przyczyniła się istotnie do zmniejszenia wielkości plonu ziarna pszenicy jarej...


Słowa kluczowe:

metody pielęgnacji, pszenica jara, struktura plonu, współrzędna uprawa pasowa


Summary:

In the three-year field experiment the influence of strip cropping and of different methods of tending on spring wheat yield and structure was evaluated. The experiment was conducted in 2004– 2006 at the farm located in village of Frankamionka, Zamość district, using a split-plot design and four replications. The experimental factors included two cropping systems sole cropping vs. strip cropping and three methods of tending (mechanical, mechanical-chemical or chemical). The grain yield produced in the strip crop was lower than that produced in the sole crop. As regards the effects of tending methods used, the lowest yield was obtained in the crop where the mechanical method was
applied...


Keywords:

spring wheat, strip cropping, tending method, yield structure
Pełna treść artykułu:

ALEKSANDRA GŁOWACKA - [89,74 kB]
Plonowanie i struktura plonu pszenicy jarej w zależnościod różnych metod uprawy i pielęgnacji.