IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w monokulturze w zależności od konserwujących wariantów uprawy roli oraz międzyplonów.
Grain quality of spring wheat cultivated in monoculture depending on the conservation tillage variants and catch crops.
256, 2010

Autor:

PIOTR KRASKA


Strony:

55-71


Streszczenie:

Badania przeprowadzono w latach 2006–2008, wykorzystując doświadczenie założone w roku 2005. Statyczne, dwuczynnikowe doświadczenie założono metodą split-plot w czterech powtórzeniach. Porównywano dwa systemy uprawy roli: płużny oraz dwa warianty uprawy konserwującej: z jesiennym lub wiosennym talerzowaniem międzyplonów. Drugim czynnikiem były cztery sposoby regeneracji stanowiska w monokulturze pszenicy jarej w postaci międzyplonów (wsiewki międzyplonowe koniczyna czerwona i życica westerwoldzka oraz poplony ścierniskowe facelia błękitna i gorczyca biała). Obiekt kontrolny stanowiły poletka bez wsiewek międzyplonowych i poplonów ścierniskowych...


Słowa kluczowe:

białko ogółem, gluten, liczba opadania, międzyplon, pszenica jara, system uprawy


Summary:

The studies were carried out in the years 2006–2008, using the experiment set up in 2005. The design of a static two-factor experiment, established using the split-plot method in four replications, included two tillage systems: plough tillage and conservation tillage performed using two methods —
disk harrowing of the catch crops in autumn followed by leaving the catch crop biomass for winter as mulch, and disk harrowing in spring. Another experimental factor were four methods of regeneration of the monoculture stand of spring wheat by using the following catch crops: Trifolium pratense L. — undersown crop, Lolium multiflorum Lam. var...


Keywords:

catch crop, falling number, gluten, spring wheat, tillage system, total protein
Pełna treść artykułu:

PIOTR KRASKA - [148,29 kB]
Jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w monokulturze w zależności od konserwujących wariantów uprawy roli oraz międzyplonów.