IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wykorzystanie markerów molekularnych do wprowadzania genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia recondita f. sp. tritici) i mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) do pszenicy ozimej*.
The use of molecular markers for introduction of leaf rust (Puccinia recondita f. sp. tritici) and powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici) resistance genes in winter wheat (Triticum aestivum).
256, 2010

Autor:

ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA


Strony:

31-54


Streszczenie:

Wykorzystując selekcję wspomaganą markerami molekularnymi do odmiany pszenicy Lexus wprowadzono geny odporności Lr41 na rdzę brunatną oraz Pm21 na mączniaka prawdziwego. Jako źródło odporności na rdzę brunatną w badaniach wykorzystano heksaploidalną linię WGRC10, warunkowaną dominującym genem Lr41 pochodzącym z diploidalnej dzikiej pszenicy Triticum tauschii (syn. Aegilops squarrosa). Jako źródło odporności na mączniaka prawdziwego w badaniach zastosowano linię translokacyjną 6VS/6AL Yangmai 5 z dominującym genem Pm21 pochodzącym od Dasypyrum villosum (syn. Haynaldia villosa). Do identyfikacji genu Lr41 wykorzystano pięć markerów mikrosatelitarnych SSR: Gdm35, Barc124, Gwm261, Gwm296 oraz Gwm210...


Słowa kluczowe:

Blumeria graminis, Lr41, piramidowanie genów, Pm21, Puccinia recondita


Summary:

The aim of the presented research was to use genetic markers in process of introduction of effective resistance genes to the wheat. A leaf rust resistance gene Lr41 derived from Triticum tauschii (syn. Aegilops squarrosa) and powdery mildew resistance gene Pm21 derived from
Dasypyrum villosum (syn. Haynaldia villosa) were introgressed into the best German variety. Line WGRC10 was used as the resistance source of Lr41 for leaf rust, whereas the 6VS/6AL translocation line Yangmai 5 was used as the resistance source of Pm21 for powdery mildew. In foreground selection several molecular markers for Lr41 and Pm21 were applied. For the detection of gene Lr41
in breeding materials with leaf rust resistance five SSR markers: Gdm35, Barc124, Gwm261, Gwm296 and Gwm210 were used...


Keywords:

Blumeria graminis, Lr41, Pm21, Puccinia recondita, pyramiding breeding
Pełna treść artykułu:

ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA - [288,77 kB]
Wykorzystanie markerów molekularnych do wprowadzania genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia recondita f. sp. tritici) i mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) do pszenicy ozimej*.