IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Charakterystyka oraz dziedziczenie białek gliadynowych pszenicy ozimej pochodzącej z Nepalu.
Characteristics and inheritance of gliadin proteins in winter wheat genotype coming from Nepal.
256, 2010

Autor:

JACEK WAGA


Strony:

15-29


Streszczenie:

W pracy przedstawiono charakterystykę kilku specyficznych frakcji białek gliadynowych obserwowanych u pszenicy ozimej pochodzącej z Nepalu. Wykonano kombinacje krzyżowań pomiędzy linią Nepal 1 (zawierającą nowe kombinacje gliadyn), a genotypem wzorcowym KBH 499 (zawierającym frakcje zidentyfikowane). Na podstawie analizy rozszczepienia genów w pokoleniu F2 opisano cztery bloki białkowe kontrolowane chromosomami: 1B, 1D, 6B i 6D. Oznaczono je symbolami: Gli B1-7, Gli D1-1.3, Gli B2-5, Gli D2-4 zgodnie z nomenklaturą zastosowaną we wcześniejszych pracach...


Słowa kluczowe:

elektroforeza A-PAGE, pszenica, bloki białek gliadynowych, analiza rozszczepienia genów


Summary:

In the present work a set of specific proteins, observed in winter wheat genotype imported from Nepal, was characterized. F2 generation coming from the cross combination between wheat line Nepal 1 (containing specific, investigated protein variants) and Polish winter wheat KBH 499 (containing standards of precisely characterized proteins) was obtained. Based on segregation analysis
of gliadin genes in hybrid population some new gliadin blocks were identified. They are controlled by the chromosomes 1B, 1D, 6B, 6D and described by the symbols: Gli B1-7, Gli D1-1.3, Gli B2-5, Gli D2-4...


Keywords:

A-PAGE, wheat, gliadin protein blocks, segregant analysis
Pełna treść artykułu:

JACEK WAGA - [414,29 kB]
Charakterystyka oraz dziedziczenie białek gliadynowych pszenicy ozimej pochodzącej z Nepalu.