IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ biotechnologii i procesów globalizacji w gospodarce na hodowlę roślin i wspierające ten sektor badania naukowe.
The impact of biotechnology and globalization processes on plant breeding and its R&D component.
256, 2010

Autor:

ANDRZEJ ANIOŁ


Strony:

3-13


Streszczenie:

Na tle spektakularnych osiągnięć hodowli roślin w drugiej połowie ubiegłego wieku, których kulminacją była zielona rewolucja, przedstawiono oddziaływanie na sektor hodowlano-nasienny wraz z jego zapleczem badawczym dwóch nowych czynników jakimi są: nowe metody biologii molekularnej związane z biotechnologią oraz procesy globalizacji w gospodarce. Omówiono wpływ tych czynników na finansowanie badań i prac hodowlanych, strukturę przedsiębiorstw nasiennych oraz przepływ informacji naukowej i materiałów wyjściowych do hodowli między placówkami badawczymi i sektorem hodowlano-nasiennym...


Słowa kluczowe:

agrobiotechnologia, finansowanie badań i hodowli, konsolidacja firm, konwencja UPOV, patenty, własność intelektualna


Summary:

The influence of biotechnology and globalization processes on plant breeding sector and its R&D component is discussed on the background of spectacular achievements of plant breeding during the second half of XX century, symbolized by green revolution. The impact of the above factors on plant breeding methodology and relations between science and plant breeding is described. The importance of biotechnology and of dominance of private funds in plant breeding and research for the structure of
plant breeding businesses and information exchange and availability of pre-breeding materials is discussed...


Keywords:

agrobiotechnology, financing of plant breeding programs and research, intellectual property, merging of plant breeding businesses, patents, UPOV convention
Pełna treść artykułu:

ANDRZEJ ANIOŁ - [224,55 kB]
Wpływ biotechnologii i procesów globalizacji w gospodarce na hodowlę roślin i wspierające ten sektor badania naukowe.