IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Zmienność i współzależność niektórych cech w mieszańcach Aegilops kotschyi Boiss. × Triticum aestivum L. cv. Rusałka.
Variability and interrelationship of some traits in Aegilops kotschyi Boiss. × Triticum aestivum L. cv. Rusałka hybrids.
252, 2009

Autor:

Roman Prażak


Strony:

43-59


Streszczenie:

Celem badań była ocena zmienności i współzależności niektórych cech ilościowych w ziarnie mieszańców F2–F5 Aegilops kotschyi Boiss. × Triticum aestivum L. cv. Rusałka. Mieszańce F2–F5 porównano z pszenicą odmiany Rusałka. Analizowano następujące cechy: liczbę pędów produk-cyjnych, długość pędu głównego, średnicę 2-go od dołu międzywęźla, długość osadki kłosowej, liczbę kłosków w kłosie głównym, zbitość kłosa głównego, liczbę ziarniaków w kłosie głównym, masę ziarniaków z kłosa głównego, płodność kłosa głównego (liczba ziarniaków przypadających na 1 kłosek) i masę tysiąca ziarniaków oraz zawartość białka ogółem...


Słowa kluczowe:

Aegilops kotschyi Boiss., cechy ilościowe, Triticum aestivum L., zawartość białka, zmienność, współzależność


Summary:

The investigations was undertaken to analyze the variability and interrelationship of some quantitative traits and total protein content in kernels of Aegilops kotschyi Boiss. × Triticum aestivum L. cv. Rusałka F2–F5 hybrids. The F2–F5 hybrids were compared with Rusałka cultivar. The following
characters were analyzed: productive shoots number, length of main shoot, diameter of the 2nd bottom
internode, length of spike rachis, number of spikelets in main spike, main spike density, kernel number and weight per main spike, fertility (number of kernels per 1 spikelet) of main spike and weight of 1000 kernels...


Keywords:

Aegilops kotschyi Boiss., protein content, quantitative traits, Triticum aestivum L., variability, interrelationship
Pełna treść artykułu:

Roman Prażak - [755,63 kB]
Zmienność i współzależność niektórych cech w mieszańcach Aegilops kotschyi Boiss. × Triticum aestivum L. cv. Rusałka.