IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wstępna ocena skuteczności wybranych metod zaprawiania nasion do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Komunikat
Preliminary assessment of the effectiveness of some methods of seed treatment in organic farming. Short communication.
252, 2009

Autor:

Elżbieta Małuszyńska, Anna Szydłowska


Strony:

27-43


Streszczenie:

Celem badań była ocena wpływu różnych sposobów zaprawiania nasion na wartość siewną ekologicznego materiału siewnego. Materiałem doświadczalnym były nasiona pszenicy, jęczmienia, owsa i gryki pochodzące z uprawy w warunkach ekologicznych. Zastosowano następujące metody zaprawiania nasion: moczenie w roztworze preparatu Biochikol 020 PC, moczenie w roztworze preparatu Biojodis, płukanie w gorącej wodzie oraz zaprawianie wapnem hydratyzowanym...


Słowa kluczowe:

ekologiczny materiał siewny, wigor, zaprawianie nasion, zdolność kiełkowania


Summary:

The aim of the study was to compare the effects of different methods of treatment on seed value in ecological agriculture. Seeds of wheat, barley, oats and buckwheat were soaked in a solution of Biochikol 020 PC or of Biojodis, rinsed in hot water or treated with lime. Germination capacity, mean germination time and germination index were determined...


Keywords:

germination capacity, organic seed, vigour, seed treatment
Pełna treść artykułu:

Elżbieta Małuszyńska, Anna Szydłowska - [218,06 kB]
Wstępna ocena skuteczności wybranych metod zaprawiania nasion do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Komunikat