IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Poglądy polskich hodowców na perspektywy rozwoju hodowli i nasiennictwa w Polsce.
The views of Polish breeders on perspectives for  development of plant breeding and seed production in Poland.
252, 2009

Autor:

Bogusław Gołębiowski


Strony:

15-25


Streszczenie:

Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w okresie marzec-czerwiec 2008 przedstawiono poglądy kadry menedżerskiej i głównych hodowców roślin spółek, będących jednoosobowymi spółkami ANR i IHAR w kwestii oceny wybranych systemów organizacyjnych i funkcji występujących w spółkach hodowlano-nasiennych. Przedstawiono ocenę polskiej nauki pracującej na rzecz hodowli roślin oraz ocenę instytucji nadzoru nasiennego w Polsce.


Słowa kluczowe:

hodowca, hodowla roślin, innowacyjność, jednostka naukowa, instytucje nadzoru nasiennego


Summary:

The surveys conducted in the period March-June 2008 were used to present the views of managers and principal plant breeders working for the ANR and IHAR single-owner entities on some aspects of organizational systems and functions met at breeding and seed companies. More, the role of Polish science in plant breeding and that of seed inspection institutes in Poland, are characterized...


Keywords:

breeder, plant breeding, innovation, scientific unit, seed inspection institutes
Pełna treść artykułu:

Bogusław Gołębiowski - [198,42 kB]
Poglądy polskich hodowców na perspektywy rozwoju hodowli i nasiennictwa w Polsce.