IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej w hodowli roślin i biotechnologii.
Some aspects of protection of intellectual property in plant breeding and biotechnology.
252, 2009

Autor:

Edward S. Gacek


Strony:

5-13


Streszczenie:

W artykule odniesiono się do wybranych zagadnień dotyczących ochrony własności intelektualnej w hodowli roślin i w biotechnologii. Z uwagi na fakt, że odmiany roślin stanowią swoisty typ wynalazków, do ich ochrony prawnej stosuje się unikatowy system ochrony własności intelektualnej przedstawiony w Konwencji UPOV ( Międzynarodowy Związek ds. Ochrony Nowych Odmian Roślin). Zgodnie z tym międzynarodowo przyjętym systemem prawnym, hodowcom odmian roślin, przyznawane jest wyłączne prawo do wytworzonych przez nich odmian...


Słowa kluczowe:

hodowla roślin, biotechnologia, ochrona własności intelektualnej


Summary:

This article addresses some of the issues connected with the protection of intellectual property in plant breeding and biotechnology. Due to the fact that plant varieties constitute a special type of innovations, they require a unique legal protection, which is provided by the Convention of UPOV
(International Union for the Protection of New Varieties of Plants). New biotechnological innovations are protected by utility patents, similarly to the industrial discoveries...


Keywords:

plant breeding, biotechnology, intellectual property rights
Pełna treść artykułu:

Edward S. Gacek - [178,26 kB]
Wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej w hodowli roślin i biotechnologii.