IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ekspresja białka Cry1Ab w odmianach kukurydzy typu MON810 w Polsce — wpływ na organizmy niedocelowe: mszycę zbożową (Sitobion avenae F.) i mszycę czeremchowo-zbożową (Rhopalosiphum padi L.)
Cry1Ab expression in MON810 maize varieties in Poland — impact on non-target organisms the grain aphid (Sitobion avenae F.) and the bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.)
252, 2009

Autor:

Anna Linkiewicz, Magdalena Żurawska-Zajfert, Zbigniew Tadeusz Dąbrowski, Sławomir Sowa


Strony:

263-274


Streszczenie:

Kukurydza (Zea mays L.) MON810 Bt z białkiem Cry1Ab stanowi najbardziej efektywną ochronę przeciwko omacnicy prosowiance (Ostrinia nubilalis Hbn.). Jest ona uprawiana w Polsce od 2007 roku. Odmiany typu MON810 produkują 92 kDa N-terminalny fragment białka Cry1Ab z Bacillus thuringiensis (Bt) ssp. kurstaki szczep HD1, warunkujący odporność na owady z rzędu Motyle...


Słowa kluczowe:

ekspresja Cry1Ab, MON810, mszyce, ocena ryzyka, organizmy niedocelowe


Summary:

The transgenic MON810 maize (Zea mays L.), expressing Cry1Ab protein and known to have the most effective protection against European corn borer, has been cultivated in Poland since 2007. MON810 cultivars express 92 kDA N-terminal fragment of Cry1Ab protein from Bacillus
thuringiensis (Bt) ssp. kurstaki strain HD1, assuring protection against Lepidoptera insects...


Keywords:

aphids, Cry1Ab expression, MON810, non-target species, risk assessment
Pełna treść artykułu:

Anna Linkiewicz, Magdalena Żurawska-Zajfert, Zbigniew Tadeusz Dąbrowski, Sławomir Sowa - [345,73 kB]
Ekspresja białka Cry1Ab w odmianach kukurydzy typu MON810 w Polsce — wpływ na organizmy niedocelowe: mszycę zbożową (Sitobion avenae F.) i mszycę czeremchowo-zbożową (Rhopalosiphum padi L.)