IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ocena tolerancyjności na glin siewek mieszańców BC1 (Avena sativa L. × Avena fatua L.) × Avena sativa L.
Evaluation of seedling tolerance to aluminum in BC1 hybrids of (Avena sativa L. × Avena fatua L.) × Avena sativa L.
252, 2009

Autor:

Anna Skrzypik, Roman Prażak, Maria Chrząstek


Strony:

255-261


Streszczenie:

W rodzaju Avena L. występuje duże zróżnicowanie międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe pod względem tolerancyjności na toksyczne stężenia jonów glinu. Celem pracy była ocena tolerancyjności na glin 8 rodów mieszańcowych BC1 (Avena sativa L. × Avena fatua L.) × Avena sativa L. oraz ich komponentów rodzicielskich. Nasiona badanych form kiełkowano na bibule filtracyjnej w szalkach Petriego uzupełnionych roztworem wodnym glinu w stężeniach: 0 (kontrola) i 40 mg dm-3, w środowisku zakwaszonym (pH 4,2)...


Słowa kluczowe:

Avena sativa L., Avena fatua L., rody mieszańcowe, toksyczność glinu, tolerancyjność siewek


Summary:

Within the genus Avena L., a high interspecies and intraspecies variation exists in tolerance of toxic concentrations of aluminum ions. The purpose of the work was evaluation of seedling tolerance to aluminum in eight of (Avena sativa L. × Avena fatua L.) × Avena sativa L. BC1 hybrid strains. The samples of seeds were germinated on filter paper in Petri dishes moistened with water solution
containing Al ions (as AlCl3×6H2O) in the concentrations...

 


Keywords:

Avena sativa L., Avena fatua L., hybrid strains, aluminum toxicity, seedlings tolerance
Pełna treść artykułu:

Anna Skrzypik, Roman Prażak, Maria Chrząstek - [231,72 kB]
Ocena tolerancyjności na glin siewek mieszańców BC1 (Avena sativa L. × Avena fatua L.) × Avena sativa L.