IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ formy ojcowskiej na żywotność pyłku i niektóre cechy plonotwórcze mieszańców międzygatunkowych Avena sativa L. cv. Borowiak × Avena sterilis L.
Effect of male genotype on pollen viability and some yield related traits of interspecific hybrids Avena sativa L. cv. Borowiak × Avena sterilis L.
252, 2009

Autor:

Maria Chrząstek, Katarzyna Kruk, Sylwia Okoń, Emilia Wojtowicz


Strony:

245-253


Streszczenie:

Obiektem badań były mieszańce F2 owsa zwyczajnego Avena sativa L. odm. Borowiak z 6 genotypami dzikiego heksaploidalnego gatunku Avena sterilis L. oraz formy rodzicielskie. Określono wpływ genotypu formy ojcowskiej na żywotność pyłku i wybrane cechy plonotwórcze mieszańców. Żywotność pyłku u analizowanych mieszańców wahała się od 91,35% do 99,10% i u większości z nich była niższa w porównaniu z odmianą mateczną...


Słowa kluczowe:

Avena sativa L., Avena sterilis L., cechy plonotwórcze, mieszańce międzygatunkowe, żywotność pyłku


Summary:

The hybrids F2 of the Avena sativa L. cv. Borowiak with six genotypes of wild hexaploid species Avena sterilis L. and the parental forms were subject of the research. The influence of male genotype on pollen viability and some yield components was estimated. Pollen viability of the analyzed hybrids ranged from 91.35% to 99.10% and for most of them was lower in comparison to the maternal variety...


Keywords:

Avena sativa L., Avena sterilis L., yield components, interspecific hybrids, pollen viability
Pełna treść artykułu:

Maria Chrząstek, Katarzyna Kruk, Sylwia Okoń, Emilia Wojtowicz - [226,78 kB]
Wpływ formy ojcowskiej na żywotność pyłku i niektóre cechy plonotwórcze mieszańców międzygatunkowych Avena sativa L. cv. Borowiak × Avena sterilis L.