IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ocena wewnątrzgatunkowego podobieństwa genetycznego Avena fatua L. w oparciu o polimorfizm DNA.
Assessment of Avena fatua L. intraspecific genetic similarity based on DNA polymorphism.
252, 2009

Autor:

Edyta Paczos-Grzęda, Katarzyna Kruk, Sylwia Okoń


Strony:

235-243


Streszczenie:

W pracy analizowano poziom polimorfizmu DNA oraz podobieństwo genetyczne polskich i zagranicznych ekotypów Avena fatua L. za pomocą metod ISSR i REMAP. Dziewiętnaście starterów ISSR oraz 20 par starterów REMAP zostało wykorzystanych do uzyskania profili DNA, a amplifikacji uległo odpowiednio 238 i 468 fragmentów. Wartość współczynnika informacji o polimorfizmie (PIC) określona dla metody ISSR wahała się od 0,52 do 0,81, zaś dla REMAP od 0,46 do 0,99. Średnia wartość PIC dla obu metod była taka sama i wyniosła 0,65...


Słowa kluczowe:

Avena fatua L., ISSR, podobieństwo genetyczne, REMAP


Summary:

The level of DNA polymorphism and genetic similarity of Polish and foreign Avena fatua L. ecotypes were studied using the ISSR and REMAP approaches. Nineteen ISSR primers and 20 REMAP primer pairs combinations used for DNA profiling, amplified 238 and 468 fragments,
respectively. Polymorphic information content (PIC) values ranged from 0.52 to 0.81 for ISSR and from 0.46 to 0.99 for REMAP. Mean values of PIC for ISSR and REMAP were the same — 0.65...


Keywords:

Avena fatua L., genetic similarity, ISSR, REMAP
Pełna treść artykułu:

Edyta Paczos-Grzęda, Katarzyna Kruk, Sylwia Okoń - [257,43 kB]
Ocena wewnątrzgatunkowego podobieństwa genetycznego Avena fatua L. w oparciu o polimorfizm DNA.