IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Zastosowanie metod RAPD i SSR do oceny podobieństwa genetycznego tetraploidalnych gatunków z rodzaju Avena L.
Application of the RAPD and SSR methods to genetic similarity assessment of tetraploid species of the Avena L. genus.
252, 2009

Autor:

Edyta Paczos-Grzęda


Strony:

225-234


Streszczenie:

W pracy analizowano podobieństwo genetyczne i pokrewieństwo tetraploidalnych gatunków z rodzaju Avena L.: A. maroccana, A. murphyi i A. macrostachya do gatunków heksaploidalnych A. sativa i A. sterilis w oparciu o polimorfizm markerów RAPD oraz SSR. Piętnaście starterów RAPD inicjowało syntezę 129 polimorficznych fragmentów DNA, zaś 13 par starterów SSR uczestniczyło w amplifikacji 141 tego typu produktów. Wartości współczynnika informacji o polimorfizmie wahały się od 0,58 do 0,80 dla RAPD i od 0,71 do 0,92 dla SSR...


Słowa kluczowe:

Avena L, podobieństwo genetyczne, RAPD, SSR


Summary:

Tetraploids of the genus Avena L.: A. maroccana, A. murphyi and A. macrostachya were evaluated for genetic similarity and relatedness with the hexaploid species A. sativa and A. sterilis based on RAPD and SSR polymorphism. Fifteen RAPD primers produced 129 polymorphic DNA fragments and 13 SSR primer pairs amplified 141 products of such type. Polymorphism information content (PIC) values ranged from 0.58 to 0.80 for RAPD and from 0.71 to 0.92 for SSR. Mean values
of PIC for RAPD was 0.67 and for SSR — 0.82...


Keywords:

Avena L., genetic similarity, RAPD, SSR
Pełna treść artykułu:

Edyta Paczos-Grzęda - [293,14 kB]
Zastosowanie metod RAPD i SSR do oceny podobieństwa genetycznego tetraploidalnych gatunków z rodzaju Avena L.