IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Zastosowanie markerów ISSR do analizy wewnątrzgatunkowego podobieństwa genetycznego Avena sterilis L.
Application of ISSR markers in analysis of intraspecific similarity of Avena sterilis L.
252, 2009

Autor:

Edyta Paczos-Grzęda, Maria Chrząstek, Sylwia Okoń, Agnieszka Grądzielewska, Danuta Miazga


Strony:

215-223


Streszczenie:

W Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzony jest program obejmujący krzyżowanie owsa zwyczajnego z dzikimi gatunkami z rodzaju Avena L. W krzyżowaniach jako formy mateczne wykorzystywane są polskie i amerykań-skie odmiany owsa oraz linie hodowlane. Komponentami ojcowskimi są dzikie gatunki heksaploidalne: A. sterilis L. i A. fatua L. oraz tetraploidalne...


Słowa kluczowe:

Avena sterilis L., ISSR, podobieństwo genetyczne


Summary:

The Institute of Genetics, Breeding and Plant Biotechnology of University of Life Sciences in Lublin conducted a program of Avena sativa L. cultivars crossing with wild species of the genus Avena L. Polish and American cultivars and breeding lines were the maternal forms for crossing. The paternal components were wild hexaploid species...


Keywords:

Avena sterilis L., genetic similarity, ISSR
Pełna treść artykułu:

Edyta Paczos-Grzęda, Maria Chrząstek, Sylwia Okoń, Agnieszka Grądzielewska, Danuta Miazga - [261,34 kB]
Zastosowanie markerów ISSR do analizy wewnątrzgatunkowego podobieństwa genetycznego Avena sterilis L.