IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Nawożenie azotem i chemiczna ochrona roślin przed chorobami jako czynniki plonowania jęczmienia jarego.
Nitrogen fertilization and fungicide application as the elements of spring barley production.
252, 2009

Autor:

Alicja Pecio, Andrzej Bichoński


Strony:

201-213


Streszczenie:

Celem pracy była ocena wpływu interakcji nawożenia azotem i ochrony roślin na wielkość plonu ziarna i białka jęczmienia jarego. Badania prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB Grabów w latach 2005–2007. Jęczmień jary uprawiano w stanowisku po pszenicy ozimej na 5 poziomach nawożenia azotem: 0, 30, 60, 90 i 120 kg N·ha-1. Jako czynnik chemicznej ochrony roślin przed chorobami grzybowymi zastosowano środki chemiczne zgodnie z programami trzech firm: Syngenta, DuPont i BASF...


Słowa kluczowe:

jęczmień jary, nawożenie azotem, program ochrony roślin


Summary:

The purpose of the study was the estimation of interaction between N fertilization and plant protection in spring barley production. The studies were conducted in Grabow Experimental Station of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in 2005–2007. Spring barley was cultivated after winter wheat on 5 levels of nitrogen fertilizers 0, 30, 60, 90 and 120 kg N·ha-1 and under 3 plant protection programs: Syngenta, DuPont and BASF...


Keywords:

nitrogen fertilization, plant protection program, spring barley
Pełna treść artykułu:

Alicja Pecio, Andrzej Bichoński - [318,6 kB]
Nawożenie azotem i chemiczna ochrona roślin przed chorobami jako czynniki plonowania jęczmienia jarego.