IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Podatność jęczmienia jarego na porażenie przez Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. sprawcę plamistości liści.
Susceptibility of spring barley to infection of Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. the causal agent of spot blotch.
252, 2009

Autor:

Barbara Wiewióra


Strony:

187-199


Streszczenie:

Badania dotyczyły podatności jęczmienia jarego w różnych fazach rozwojowych na plamistość liści powodowaną przez Bipolaris sorokiniana. Obejmowały ocenę wschodów polowych po inokulacji ziarna, określenie wpływu fazy rozwojowej, w której ma miejsce infekcja na wystąpienie plamistości liści w doświadczeniu polowym oraz wpływu porażenia roślin przez B. sorokiniana na plon i zdrowotność materiału nasiennego...


Słowa kluczowe:

Bipolaris sorokiniana, faza rozwojowa, infekcja, jęczmień jary, plamistość liści, podatność


Summary:

The research concerned susceptibility of spring barley to infection of Bipolaris sorokiniana in relationship to plant development stage. The aim of this study was the estimation of emergence after seed inoculation and influence of plant development stage on occurrence of leaf spot in a field experiment. The effects of plant infections by B. sorokiniana on seed yield and seed health were also
investigated...


Keywords:

Bipolaris sorokiniana, growth stage, infection, leaf spot, seed health, spring barley, susceptibility
Pełna treść artykułu:

Barbara Wiewióra - [347,53 kB]
Podatność jęczmienia jarego na porażenie przez Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. sprawcę plamistości liści.