IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Identyfikacja genów Vrn w odmianach jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare L.) zarejestrowanych w Polsce.
Identification of the Vrn genes in barley (Hordeum vulgare L.) cultivars from the Polish register.
252, 2009

Autor:

Michał Nowak


Strony:

179-185


Streszczenie:

Długość okresu wernalizacji jęczmienia zwyczajnego warunkowana jest przez 3 loci: VRN-H1, VRN-H2 oraz VRN-H3. Dominujące allele Vrn-H1 i Vrn-H3 są charakterystyczne dla odmian jarych. W odmianach ozimych występuje dominujący allel Vrn-H2 oraz recesywne allele vrn-H1 i vrn-H3. W pracy zidentyfikowano za pomocą markerów STS-PCR geny Vrn-H1 oraz Vrn-H2 w 41 jarych oraz 11 ozimych odmianach jęczmienia zwyczajnego zrejonizowanych w Polsce...


Słowa kluczowe:

geny Vrn, jęczmień zwyczajny, STS-PCR, wernalizacja


Summary:

Length of the barley vernalization period is determined by 3 loci: VRN-H1, VRN-H2 and VRN-H3. The dominant Vrn-H1 and Vrn-H3 alleles are characteristic for spring growth habit. In winter cultivars the dominant Vrn-H2 and recessive vrn-H1 and vrn-H3 alleles are present. In this paper the
Vrn-H1 and Vrn-H2 genes were identified by means of STS-PCR markers in 41 spring and 11 winter barley cultivars from the Polish register...


Keywords:

barley, STS-PCR, vernalization, Vrn genes
Pełna treść artykułu:

Michał Nowak - [278,66 kB]
Identyfikacja genów Vrn w odmianach jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare L.) zarejestrowanych w Polsce.