IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ gęstości siewu i sposobu nawożenia azotem na plonowanie i cechy morfologiczne pszenżyta ozimego odmiany Woltario.
The influence of sowing density and nitrogen application method on yielding and morphological characters of winter triticale cv. Woltario.
252, 2009

Autor:

Bogusława Jaśkiewicz


Strony:

169-177


Streszczenie:

Badania polowe przeprowadzono w latach 2000–2003 w SD IUNG-PIB w Grabowie. Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanej gęstości siewu i sposobu nawożenia azotem na liczbę pędów i liści roślin pszenżyta ozimego odmiany Woltario. Doświadczenie zlokalizowane było na glebie kompleksu pszennego dobrego. Zastosowano gęstości siewu 100, 200, 300, 400 ziaren/m2 i 3 sposoby nawożenia azotem (dawki 120 kg N/ha)...


Słowa kluczowe:

gęstość siewu, liczba liści, liczba pędów, sposób nawożenia azotem


Summary:

Field experiments with triticale cv. Woltario were conducted in the years 2000–2003 at the Experiment Station Grabów belonging to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute. The aim of this research was to define influence of the nitrogen application
method and sowing density on changes in the number of shoots and green leaves per plant of winter triticale cv. Woltario. Plots were located on a good wheat soil...


Keywords:

nitrogen application method, number of leaves, number of shoots, sowing density
Pełna treść artykułu:

Bogusława Jaśkiewicz - [242,95 kB]
Wpływ gęstości siewu i sposobu nawożenia azotem na plonowanie i cechy morfologiczne pszenżyta ozimego odmiany Woltario.