IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Otrzymywanie nasion mieszańcowych pszenżyta ozimego w siewie pasowym linii cms i restorera oraz w mieszaninach tych form.
Production of hybrid seeds of winter triticale from cms and restoring lines in strip and bulk sowing.
252, 2009

Autor:

Halina Góral, Mirosław S. Pojmaj, Renata Pojmaj, Monika Burczy


Strony:

163-168


Streszczenie:

Zbadano pylenie formy ojcowskiej oraz osadzenie i plon nasion mieszańcowych w siewie pasowym linii męskosterylnej i restorera oraz w trzech mieszaninach tych form z dodatkiem do nasion linii 5%, 10% i 20% nasion restorera. Stwierdzono większą ilość pyłku i większe osadzenie nasion mieszańcowych w siewie pasowym...


Słowa kluczowe:

pszenżyto, nasiona mieszańcowe, siew pasowy, mieszaniny


Summary:

Pollen shedding of male patent, seed set on cms line and hybrid seed yield were studied in strip sowing of cms and restoring lines (1 : 1) and in bulk sowing with 5, 10 and 20 percent proportion of the males. A larger amount of shed pollen and a larger hybrid seed set was found in strip design. The hybrid seed yield per unit area was larger in bulk sowing with 10 and 20 percent of males compared
to the yield in strip sowing and bulk sowing with 5 percent of males...


Keywords:

triticale, hybrid seed, strip sowing, bulk sowing




Pełna treść artykułu:

Halina Góral, Mirosław S. Pojmaj, Renata Pojmaj, Monika Burczy - [175,34 kB]
Otrzymywanie nasion mieszańcowych pszenżyta ozimego w siewie pasowym linii cms i restorera oraz w mieszaninach tych form.