IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Występowanie Fusarium spp. na życie ozimym (Secale cereale L.) i podatność różnych genotypów na porażenie przez F. avenaceum (Fr.) Sacc. i F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc.
The occurrence of Fusarium spp. on winter rye (Secale cereale L.) and susceptibility of different genotypes to infection with F. avenaceum (Fr.) Sacc. and F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc.
252, 2009

Autor:

Irena Kiecana, Małgorzata Cegiełko, Elżbieta Mielniczuk


Strony:

151-161


Streszczenie:

Badania przeprowadzono w latach 2001–2005 na 10 polach uprawnych żyta ozimego w województwie lubelskim. W każdym sezonie wegetacji po przezimowaniu oceniano udział roślin z objawami nekrozy korzeni i pochew liściowych. Odsetek takich roślin wynosił od 3,5 w 2002 do 45 w 2004 roku. Natomiast wartości wskaźników chorobowych wynosiły od 0,7 w 2002 do 22,0 w 2001 roku i różniły się istotnie. Głównym patogenem żyta okazał się F. avenaceum (33,5% wszystkich Fusarium ssp.)...


Słowa kluczowe:

doświadczenie fitotronowe, nekroza korzeni i pochew liściowych, podatność odmian, siewki


Summary:

The investigations were carried out in 2001–2005 at 10 winter rye cultivation plots in the Lublin Province. The participation of plants with root and leaf sheaths necrosis was evaluated after winter in each vegetation season. The percentage of diseased plants ranged from 3.5 in 2002, to 45.0 in 2004. Mean values of the disease index ranged from 0.7 in 2002 to 22.0 in 2001 and differed significantly.
The main pathogen of rye plants turned out to be the species F. avenaceum (33.5% of all Fusarium spp.)...


Keywords:

growth chamber, roots and leaf sheaths necrosis, seedlings, susceptibility of cultivars
Pełna treść artykułu:

Irena Kiecana, Małgorzata Cegiełko, Elżbieta Mielniczuk - [345,04 kB]
Występowanie Fusarium spp. na życie ozimym (Secale cereale L.) i podatność różnych genotypów na porażenie przez F. avenaceum (Fr.) Sacc. i F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc.