IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Efektywność markerów molekularnych SCAR z chromosomu 4RL w selekcji genotypów męskopłodnych oraz ich związek z wybranymi cechami morfologicznymi żyta (Secale cereale L.).
Efficiency of the SCAR markers from 4RL chromosome in selection of male fertile genotypes and their relation to some morphological traits in rye (Secale cereale L.).
252, 2009

Autor:

Monika Kociuba, Stefan Stojałowski


Strony:

139-149


Streszczenie:

Celem prezentowanych badań było sprawdzenie efektywności znanych wcześniej z literatury oraz nowo opracowanych markerów SCAR z chromosomu 4RL przy selekcjonowaniu męskopłodnych genotypów posiadających cytoplazmę Pampa. Materiał badawczy stanowiła populacja F2 mieszańca pomiędzy męskosterylną linią wsobną 541P, a pojedynczą, losowo wybraną rośliną z populacji prymitywnego żyta irańskiego — IRAN IX...


Słowa kluczowe:

cytoplazmatyczna męska sterylność, cytoplazma Pampa, markery molekularne, żyto


Summary:

The study aimed at a verification if previously published as well as newly developed SCAR markers located on the 4RL chromosome can be efficient in selecting male fertile genotypes with the Pampa cytoplasm. Research material constituted a F2 population developed after crossing the male sterile inbred line 541 with a single randomly chosen plant from the IRAN IX population of primitive rye...


Keywords:

cytoplasmic male sterility, Pampa cytoplasm, molecular markers, rye
Pełna treść artykułu:

Monika Kociuba, Stefan Stojałowski - [286,04 kB]
Efektywność markerów molekularnych SCAR z chromosomu 4RL w selekcji genotypów męskopłodnych oraz ich związek z wybranymi cechami morfologicznymi żyta (Secale cereale L.).