IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Analiza porównawcza cech dzikich gatunków rodzaju Secale L. w celu poszerzenia zmienności genetycznej przydatnej w hodowli.
Comparative analysis of the features of wild species within the genus Secale for widening genetic variability to be utilized in breeding.
252, 2009

Autor:

Anna Ćwiklińska, Zbigniew Broda, Jan Bocianowski


Strony:

119-137


Streszczenie:

Przedmiotem badań było 12 dzikich gatunków i podgatunków żyta. Gatunkiem kontrolnym był gatunek Secale cereale ssp. cereale odmiana Walet. Obserwacje i analizy miały na celu próbę charakterystyki biologii kwitnienia, cech struktury plonu badanych roślin oraz rozpoznania terminów kwitnienia w aspekcie przydatności do krzyżowania w rodzaju Secale L. W tym celu przeprowadzono obserwacje i pomiary siedmiu cech fenotypowych.


Słowa kluczowe:

biologia kwitnienia, RAPD, Secale sp.


Summary:

The aim of the research was to analyze some characteristics of flowering biology of 12 wild species and subspecies of rye as potential candidates to be used in crossing programmes for species of the genus Secale. Time and length of the flowering and heading periods were determined. Moreover,
the following seven yield components were characterized.


Keywords:

flowering biology, RAPD, Secale sp.
Pełna treść artykułu:

Anna Ćwiklińska, Zbigniew Broda, Jan Bocianowski - [469,27 kB]
Analiza porównawcza cech dzikich gatunków rodzaju Secale L. w celu poszerzenia zmienności genetycznej przydatnej w hodowli.