IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Porównanie efektywności metod statystycznych tworzenia kolekcji podstawowej na przykładzie pszenicy jarej.
Comparison of statistical methods to development of a core collection for a spring wheat collection.
252, 2009

Autor:

Marcin Studnicki, Wiesław Mądry, Tadeusz Śmiałowski


Strony:

105-117


Streszczenie:

Kolekcje podstawowe powstają z ograniczonej liczby obiektów zgromadzonych dotychczas w kolekcji zasobów genowych, wybranych tak aby reprezentowały zmienność całej kolekcji. Celem tworzenia kolekcji podstawowych jest efektywniejsze wykorzystanie aktualnie zgromadzonych zasobów genowych w programach hodowlanych roślin. Celem pracy było zaprezentowanie, a także ocena efektywności różnych metod wyboru obiektów, metod grupowania i wielkości kolekcji podstawowych...


Słowa kluczowe:

analiza skupień, kolekcje podstawowe, pszenica jara, zasoby genowe roślin uprawnych


Summary:

A core collection consists of a limited number of the accessions gathered in an existing collection, chosen to represent the genetic variability within the whole collection of plant genetic resources. The purpose of creating core collections is to improve the utilization of genetic resources in crop improvement programs. The aim of this work was both to present and evaluate different procedures of
sampling and clustering and to assess the size of core collections...


Keywords:

cluster analysis, core collections, plant genetic resources, spring wheat
Pełna treść artykułu:

Marcin Studnicki, Wiesław Mądry, Tadeusz Śmiałowski - [430,57 kB]
Porównanie efektywności metod statystycznych tworzenia kolekcji podstawowej na przykładzie pszenicy jarej.