IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wielocechowa analiza różnorodności fenotypowej w kolekcji roboczej pszenicy jarej.
Multivariate analysis of phenotypic diversity in Polish spring wheat collection.
252, 2009

Autor:

Marcin Studnicki, Wiesław Mądry, Tadeusz Śmiałowski


Strony:

91-104


Streszczenie:

Sukces programów hodowlanych roślin jest uzależniony między innymi od wiedzy o zmienności fenotypowej i genetycznej posiadanych kolekcji zasobów genowych oraz stopnia jej wykorzystania. Zastosowanie wielocechowych metod statystycznych jest ważnym składnikiem oceny różnorodności oraz klasyfikacji i typologii obiektów w obrębie zgromadzonych kolekcji zasobów genowych danegogatunku roślin lub materiałów hodowlanych w kolekcjach roboczych...


Słowa kluczowe:

analiza składowych głównych, analiza skupień, BLUP, cechy rolnicze, kolekcja robocza, pszenica jara, różnorodność fenotypowa


Summary:

The success of crop improvement programs depends among others on the knowledge of both phenotypic and genetic diversity within the maintained plant genetic resources and from the degree of their utilization. The use of multivariate statistical methods is an important strategy for assessment of within- collection diversity, classification and typology of accessions...


Keywords:

agronomic traits, BLUP, cluster analysis, genetic resources, phenotypic diversity, principal component analysis, spring wheat
Pełna treść artykułu:

Marcin Studnicki, Wiesław Mądry, Tadeusz Śmiałowski - [528,67 kB]
Porównanie efektywności metod statystycznych tworzenia kolekcji podstawowej na przykładzie pszenicy jarej.