IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ terminu i gęstości siewu na wielkość i strukturę plonu pszenicy ozimej.
The effects of sowing term and density on size and structure of yield of winter wheat.
252, 2009

Autor:

Ryszard Weber, Grażyna Podolska


Strony:

81-90


Streszczenie:

Celem pracy była analiza wpływu gęstości i terminu siewu na plon ziarna i jego składowych sześciu odmian pszenicy ozimej w warunkach uprawy bezpłużnej. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2005–2007 na glebach zaliczanych do kompleksu żytniego dobrego. Analizowano następujące czynniki doświadczenia...


Słowa kluczowe:

gęstość siewu, odmiany, pszenica ozima, termin siewu


Summary:

The aim of this research was to analyze the influence of sowing date and density on yield size and components in six cultivars of winter wheat in conditions of ploughless soil tillage. The experiments were carried out in the years 2005–2007 at the Agricultural Experimental Station of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Jelcz-Laskowice on good rye complex soil. The effects of the following factors were evaluated...


Keywords:

cultivars, seeding rate sowing term, winter wheat
Pełna treść artykułu:

Ryszard Weber, Grażyna Podolska - [358 kB]
Wpływ terminu i gęstości siewu na wielkość i strukturę plonu pszenicy ozimej.