IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Efektywność uzyskiwania haploidów pszenicy metodą kultur pylnikowych oraz krzyżowania z kukurydzą.
Production efficiency of wheat haploids by anther culture and wheat × maize crosses.
252, 2009

Autor:

Tadeusz Adamski, Maria Surma, Aleksandra Ponitka, Aurelia Ślusarkiewicz-Jarzina, Karolina Krystkowiak, Aneta Kuczyńska, Hanna Pudelska, Krzysztof Rubrycki, Reneta Trzeciak, Jolanta Woźna


Strony:

73-80


Streszczenie:

Celem pracy było porównanie efektywności uzyskiwania haploidów pszenicy metodą kultur pylnikowych oraz poprzez krzyżowanie z kukurydzą. Materiałem badawczym były mieszańce F1 pszenicy ozimej z 48 kombinacji krzyżówkowych. Oceniano efektywność uzyskiwania zielonych roślin w odniesieniu do liczby wyłożonych pylników oraz liczby zapylonych kwiatków...


Słowa kluczowe:

androgeneza, krzyżowanie oddalone, otrzymywanie haploidów, pszenica ozima


Summary:

Two methods of wheat haploid production - anther culture and wheat × maize crosses were compared. Material for the study covered F1 hybrids of winter wheat from 48 cross combinations. Efficiency of green plant regeneration was assessed in relation to anthers plated and florets pollinated.
Significant differences in efficiency of wheat plant...


Keywords:

androgenesis, haploid production, wheat × maize crosses, winter wheat
Pełna treść artykułu: