IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Tolerancyjność wybranych linii Triticum durum Desf. na toksyczne działanie jonów glinu. Komunikat.
The tolerance of selected Triticum durum Desf. lines to toxic effects of aluminum ions. Short communication.
252, 2009

Autor:

Jan Masłowski, Zbigniew Segit


Strony:

67-71


Streszczenie:

Materiał do badań stanowiło 12 linii T. durum oraz jedna odmiana pszenicy zwyczajnej — Parabola. Wzorcem była brazylijska odmiana BH 1146. Testowanie laboratoryjne przeprowadzono metodą stresu glinowego w kulturze wodnej. Czterodniowe siewki poddano działaniu glinu o stężeniach 148, 296 i 444 µM przez 24 h w pożywce standardowej o pH = 4,0 i temperaturze 25°C. Stwierdzono istotne zróżnicowanie badanych linii ze względu na długość odrostu jak i masę korzeni...


Słowa kluczowe:

toksyczność glinu, tolerancyjność, Triticum durum


Summary:

The study material consisted of 12 Triticum durum lines and one common wheat cultivar Parabola. Brazilian cultivar BH 1146 was used as a standard. In laboratory tests the aluminum stress method in water cultures was applied. Four-day seedlings were exposed to the influence of aluminum in standard medium of pH 4.0 at concentrations of 148, 296, and 444 µM for 24 hrs at 25°C. The examined T. durum lines significantly differed in the length of offshoots and the weight of roots...


Keywords:

aluminum toxicity, tolerance, Triticum durum
Pełna treść artykułu:

Jan Masłowski, Zbigniew Segit - [176,09 kB]
Tolerancyjność wybranych linii Triticum durum Desf. na toksyczne działanie jonów glinu. Komunikat.