IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Analiza zmienności allelicznej w locus Xgwm261 w odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) zarejestrowanych w Polsce w latach 1978–2006.
Allelic variation at the Xgwm261 locus in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) registered in Poland in 1978–2006.
252, 2009

Autor:

Krzysztof Kowalczyk, Sylwia Okoń


Strony:

61-66


Streszczenie:

Celem pracy była analiza zmienności allelicznej w locus Xgwm 261 w 45 odmianach pszenicy zwyczajnej zarejestrowanych w Polsce w latach 1978–2006. Wyizolowany DNA poddano amplifikacji z parą specyficznych starterów Wms261. Produkty rozdzielano na żelu poliakrylamidowym. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano dużą zmienność alleliczną w locus Xgwm261 w badanych odmianach...


Słowa kluczowe:

pszenica zwyczajna, SSR, zmienność alleliczna, gen karłowatości Rht8


Summary:

The aim of this study was an analysis of allelic variation in Xgwm 261 locus, in 45 wheat cultivars registered in Poland in the years 1978–2006. After isolation, DNA was amplified with two WMS261 primers. DNA fragments were separated on polyacrylamide gel. The analysis showed a high allelic
variation in Xgwm 261 locus in these cultivars...


Keywords:

common wheat, SSR, allelic variation, Rht8 dwarfing gene
Pełna treść artykułu:

Krzysztof Kowalczyk, Sylwia Okoń - [201,79 kB]
Analiza zmienności allelicznej w locus Xgwm261 w odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) zarejestrowanych w Polsce w latach 1978–2006.