IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Plon i struktura plonu bulw ziemniaka nawożonego międzyplonami i słomą.
The yield and the structure of the yield of potato tubers fertilized with intercrops and straw.
251, 2009

Autor:

Anna Płaza


Strony:

197-206


Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń z lat 2001–2004. Badania miały na celu określenie wpływu wsiewki międzyplonowej przyoranej jesienią oraz międzyplonu ścierniskowego przyoranego jesienią i pozostawionego do wiosny w formie mulczu w kombinacjach bez słomy lub ze słomą na plonowanie i strukturę plonu bulw ziemniaka. W doświadczeniu badano dwa czynniki. I. nawożenie międzyplonem: obiekt kontrolny, obornik, wsiewka międzyplonowa — biomasa przyorana jesienią...


Słowa kluczowe:

nawożenie międzyplonem, nawożenie słomą, mulcz, plon ogólny, plon handlowy, struktura plonu bulw, ziemniak


Summary:

The paper presents the results of research carried out in the years 2001–2004. The aim of the investigations was to evaluate the influence of undersown crop plowed down in autumn, and of stuble crop plowed down in autumn and left in the form of mulch till spring in combinations with or without straw on potato tuber yield and its structure. The effects of two factors were assessed: I — intercrop fertilization: control object, farmyard manure, undersown crop — biomass which was plowed down in autumn (white clover + Italian ryegrass), stubble crop — biomass plowed down in autumn...


Keywords:

intercrop fertilization, straw fertilization, mulch, total yield, commercial yield, yield structure of tubers, potato
Pełna treść artykułu:

Anna Płaza - [221,63 kB]
Plon i struktura plonu bulw ziemniaka nawożonego międzyplonami i słomą.