IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego. Część I. Plonowanie.
Effect of the protection level and nitrogen fertilization on yielding and chemical composition of the grain of several varieties of fodder spring barley. Part I. Yielding.
251, 2009

Autor:

Tomasz Zbroszczyk, Władysław Nowak


Strony:

137-144


Streszczenie:

W latach 2001–2003 przeprowadzono 3 serie doświadczeń polowych, w których badano wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na cechy struktury plonu i plon ziarna trzech odmian jęczmienia jarego pastewnego. Porównywano wpływ podstawowego poziomu ochrony chemicznej i pełnego, oraz zróżnicowanego nawożenia azotem (40, 80 i 120 kg azotu na ha ), na strukturę plonu i plon ziarna trzech odmian jęczmienia jarego pastewnego...


Słowa kluczowe:

jęczmień jary, nawożenie azotem, odmiany, plony, poziom ochrony


Summary:

In the years 2001–2003 field investigation was conducted on the effect of the chemical protection level (basic and full) and differentiated nitrogen fertilization (40,80 and 120 kg N·ha-1) on the crop structure and grain yield of three fodder spring barley varieties. One non husked variety (Rastik) and
two husked varieties (Refren and Bryl) were investigated. It was found that the level of protection affected the yield significantly...


Keywords:

cultivars, nitrogen fertilization, protection level, spring barley, yields
Pełna treść artykułu:

Tomasz Zbroszczyk, Władysław Nowak - [283,04 kB]
Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego. Część I. Plonowanie.