IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Czynniki warunkujące przydatność ziarna różnych zbóż do produkcji energii odnawialnej — przegląd literatury.
Factors determining the utilization of various cereal grains for production of renewable energy — a review.
251, 2009

Autor:

Wioletta Dynkowska, Danuta Boros


Strony:

67-82


Streszczenie:

Możliwość wykorzystania zbóż do produkcji bioetanolu sięga początku XX wieku i uaktualnia się z każdorazową podwyżką cen ropy naftowej na giełdach światowych, a co za tym idzie, z podwyżkami cen paliw płynnych. Większe ostatnio zainteresowanie bioetanolem jako substytutem paliw samochodowych wiąże się również z czynnikami ekologicznymi, gdyż chemia spalania etanolu wyraźnie wskazuje ten związek jako przyjazny dla środowiska...


Słowa kluczowe:

bioetanol, zboża, fermentacja, skrobia


Summary:

Possibility of cereals utilization for bioethanol production has been discussed since the beginning of the 20th century and it comes to the fore with every increase in price of petroleum on the world market. Current interest in biothanol as petrol substitute for road transport vehicle is also related to the ecological factors since the chemistry of ethanol combustion is considered to be environmentally friendly...


Keywords:

bioethanol, cereals, fermentation, starch
Pełna treść artykułu:

Wioletta Dynkowska, Danuta Boros - [305,83 kB]
Czynniki warunkujące przydatność ziarna różnych zbóż do produkcji energii odnawialnej — przegląd literatury.