IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wartość siewna i reakcja ziarniaków zbóż jarych wyprodukowanych na ekologicznych plantacjach nasiennych na stres suszy symulowanej glikolem polietylenowym.
Seed sowing value and reaction of spring cereals produced in organic seed crops to drought stress induced by polyethylene glycol.
251, 2009

Autor:

Krystyna Kolasińska


Strony:

53-66


Streszczenie:

Celem pracy było określenie zdolności kiełkowania i wigoru oraz reakcji ziarniaków zbóż jarych wyprodukowanych na ekologicznych plantacjach nasiennych na kiełkowanie w warunkach niedoboru wody. Ponadto oceniano wartość przechowalniczą ziarniaków. Materiał doświadczalny stanowiło ziarno zbóż jarych z 2004, 2005 i 2006 roku zbioru. Badano po trzy odmiany jęczmienia (Atol, Rataj, Rodos) i pszenicy (Koksa, Korynta, Torka) oraz dwie odmiany owsa, w tym jedną nieoplewioną (Chwat, Polar)...


Słowa kluczowe:

zboża jare, ekologiczna produkcja nasienna, stres suszy


Summary:

spring barley, oats and wheat coming from the harvest of 2004, 2005 and 2006 were used. Seed were sampled from the field classified in grade C/1 as organic seed crop. Germination (Zk) and vigour tests were done according to ISTA recommendations. To assess seed vigour, a rate of seed germination and of seedling growth at optimal temperature (like for assessing germination capacity)
as well as conductivity of electrolyte leakage as a resultant of seeds micturition were determined...


Keywords:

spring cereals, organic seed crop, drought stress
Pełna treść artykułu:

Krystyna Kolasińska - [322,31 kB]
Wartość siewna i reakcja ziarniaków zbóż jarych wyprodukowanych na ekologicznych plantacjach nasiennych na stres suszy symulowanej glikolem polietylenowym.