IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego i jego wpływ na plonowanie zbóż w województwie mazowieckim.
Production of certified seed material and its impact on cereal yielding in the Mazovia Province.
251, 2009

Autor:

Józef Starczewski, Magda Toczyska, Grażyna Wielogórska, Elżbieta Turska


Strony:

15-28


Streszczenie:

Celem pracy była ocena wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego i jego wpływ na plonowanie zbóż w warunkach produkcyjnych województwa mazowieckiego oraz wykazanie zmian w produkcji kwalifikowanego materiału siewnego w tym rejonie. Do realizacji tego celu wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone w 2006 roku, w 7 powiatach: garwolińskim, łosickim, mińskim, ostrowskim, siedleckim, sokołowskim i węgrowskim...


Słowa kluczowe:

kwalifikowany materiał siewny, kwalifikacja polowa, ocena laboratoryjna, zboża, plonowanie


Summary:

The work’s objective was to evaluate certified seed material and its impact on cereal yielding under production conditions of the Mazovia Province, as well as present changes in certified seed production in the aforementioned region. In order to achieve the aim a survey was carried out among
farmers in the year 2006. The study focused on farms characterized by various production directions, with an area of at least 5 ha and owned by farmers whose sole occupation was farming. The farms were decided by a draw. In the work, yielding of individual cereals grown in the examined region was analyzed...


Keywords:

certified seed material, field classification, laboratory assessment, cereals, yielding
Pełna treść artykułu:

Józef Starczewski, Magda Toczyska, Grażyna Wielogórska, Elżbieta Turska - [412,61 kB]
Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego i jego wpływ na plonowanie zbóż w województwie mazowieckim.