IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Molekularna analiza linii męskosterylnych, dopełniaczy sterylności i restorerów płodności żyta  
The molecular analysis of male-sterile, maintainer and restorer lines of rye
235, 2005

Autor:

Rafalski Andrzej, Magdalena Żurawska, Irena Kolasińska, Iwona Wiśniewska


Strony:

227-234


Streszczenie:

Analiza molekularna obejmowała linie męskosterylne (P), ich płodne analogi dopełniające sterylność (N) oraz restorery płodności (R) pochodzące z hodowli IHAR oraz firm hodowlanych: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Przedstawione badania stanowią wstępny etap prac zmierzających do identyfikacji markerów genów przywracających płodność mieszańcom otrzymanym z wykorzystaniem źródła sterylności typu "Pampa". Głównym celem analizy było sprawdzenie, czy stosowana technika różnicuje linie restorery płodności, linie męskosterylne i dopełniające sterylność będące komponentami wytworzonych mieszańców (P×R) żyta. Zastosowanie znacznej liczby starterów stworzyło również możliwość wytypowania tych starterów semi-specyficznych, które wydają się być najbardziej przydatne w dalszych etapach badań. Współczynniki dystansu genetycznego jak również analiza skupień przeprowadzona w oparciu o wszystkie uzyskane wyniki (1482 fragmenty DNA) wskazują na wyraźne odróżnienie grupy linii restorerów od pozostałych linii. Otrzymane wyniki potwierdzają również pokrewieństwo genetyczne między liniami męskosterylnymi (P) i ich płodnymi analogami (N).


Słowa kluczowe:

heterozja, linie, markery restoracji, semi-specyficzny PCR, żyto


Summary:

The molecular analysis included male-sterile (P), their analogous maintainer (N) and restorer (R) inbred lines of rye originating from the Plant Breeding and Acclimatisation Institute, Danko Plant Breeding Co. Ltd. and Poznań Plant Breeding Co. Ltd. Presented data are the results of a preliminary study on identification of markers of fertility restoration for male sterility of "Pampa" type. The aim of this study was to document the utility of proposed PCR technique for differentiation the components of rye hybrids: male sterile, maintainer and restorer lines. The use of considerable number of starters gave also a possibility to select semi-specific primers that seem to be the most useful for further studies. The evaluation of indices of dissimilarity among accessions and cluster data was based on the analysis of 1482 DNA fragments. The results indicated essential genetic differences between restorer and non-restorer inbred lines. The data presented also confirmed a high level of similarity between male sterile lines and their normal analogues.


Keywords:

heterosis, inbred lines, markers of restoration, semi-specific PCR, rye
Pełna treść artykułu:

Rafalski Andrzej, Magdalena Żurawska, Irena Kolasińska, Iwona Wiśniewska - [670,02 kB]
Molekularna analiza linii męskosterylnych, dopełniaczy sterylności i restorerów płodności żyta