IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Stabilność zabarwienia ziarna i pochewki liściowej pszenżyta ozimego w kolejnych latach rozmnożeń  
Stability of grain and coleoptile colour in winter triticale in the successive years of propagation
235, 2005

Autor:

Małuszyńska Elżbieta


Strony:

209-218


Streszczenie:

Badano zabarwienie ziarna pod wpływem fenolu i zabarwienie koleoptyla trzech kolejnych generacji pszenżyta ozimego odmian Bogo i Presto reprodukowanych w trzech punktach badawczych (Lublin, Olsztyn, Sandomierz). Doświadczenie prowadzono w latach 1997–2000 z zachowaniem izolacji przestrzennej. Jako kontrolę wysiewano co roku materiał wyjściowy z przechowalni długoterminowej. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy kontrolą i reprodukcją dla obu cech, ale zaznaczyły się różnice pomiędzy latami zbioru. Badany materiał odmiany Bogo i odmiany Presto nie różnił się od wzorców pod względem reakcji fenolazowej i zabarwienia koleoptyla, jedynie zabarwienie koleoptyla u odmiany Presto było nieco słabsze niż wzorca.


Słowa kluczowe:

OWT, reakcja fenolazowa, pszenżyto ozime, zabarwienie koleoptyla, ziarniak


Summary:

Phenol reaction of winter triticale and colour of the coleoptile were investigated according to DUS methodics. Three generations of varieties Bogo and Presto and a control (initial material sown every year) were obtained at three different locations. The result obtained indicated that the phenol reaction and colour of coleoptile depended on the year of harvest. No significant differences between a control and reproduction were found. Varieties Bogo and Presto did not differ significantly from the standards in the examined characters. Only the colour of the coleoptile of var. Presto was lower than that of the standard.


Keywords:

colour of the coleopile, DUS, kernel, phenol reaction, winter triticale
Pełna treść artykułu:

Małuszyńska Elżbieta - [170,57 kB]
Stabilność zabarwienia ziarna i pochewki liściowej pszenżyta ozimego w kolejnych latach rozmnożeń